Goals

Mission
Our mission is to train, develop and inspire people to reach their maximum potential for the benefit of all.

Vision
Our vision is to see the spiritual and socio-economic transformation of our community.

Doelstellingen

Het verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus en het werken aan Gods Koninkrijk hier op aarde.
We trachten ons doel o.m. te verwezenlijken door
Het houden van conferenties, seminars, workshops, trainingen en projecten die de sociale, economische, mentale of emotionele groei bevorderen van mensen in onze wijk en daarbuiten en bevorderlijk zijn voor de samenleving.
Zo organiseerden wij o.a werkgelegenheidsprojecten, opvoed-cursussen, workshops Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld en empowerment-projecten.

Remuneration Policy (Beloningsbeleid)

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.’

Values
Love for God
Love for people
Integrity
Equality
Life
Peace
Community

Why do we do what we do
We do what we do because we believe in mutual sharing of what we have, we believe in stewardship of our resources, talents and gifts and we want to live in a peaceful, fruitful and healthy community, where every individual will have the opportunity to develop and participate.

How do we accomplish our purpose
Through trainings, community activities, providing a place and opportunities for connecting and many projects as stated above.

What we do to accomplish our purpose
Weekly training and development programs
After school programs for children
Marriage seminars
Different Community Projects
Sewing Projects for Women
Youth Personal development Programs
Music and Talent development Program