Beleidsplan 2014

WORKSHOP I

 5 LANGUAGES OF LOVE

DEZE WORKSHOP ZAL EEN GROTE IMPACT HEBBEN OP DE GROEI EN ONTWIKKELING VAN UW KINDEREN. DE WORKSHOP IS GEBASEERD OP HET BOEK VAN GARY CHAPMAN “5 LANGUAGES OF LOVE”

EN LEERT ONS HOE WE BETERE EN MEER VREUGDEVOLLE RELATIES MET ONZE KINDEREN KUNNEN ONDERHOUDEN.

HET IS VERRASSEND OM TE ONTDEKKEN DAT ER IN PRINCIPE 5 TALEN VAN LIEFDE ZIJN WAARMEE WE MET ONZE KINDEREN KUNNEN COMMUNICEREN.

TIJDENS DE WORKSHOP GAAN WE EXPERIMENTEREN MET DEZE 5 TALEN EN UITVINDEN HOE WE HET BESTE COMMUNICEREN MET ONZE KINDEREN, ZODAT ZE ZICH OOK DAADWERKELIJK GELIEFD VOELEN.

SPREEK JIJ DE LIEFDESTAAL VAN JE KIND?

KOM NAAR DE WORKSHOP EN GA DAT SAMEN MET ONS ONTDEKKEN!

WORKSHOP II

GELOOFSOPBOUW BINNEN HET GEZIN

DEZE WORKSHOP IS GEBASEERD OP DEUT. 6:6-9 WAARIN OUDERS GEBODEN WORDEN “GODS WOORD IN TE PRENTEN BIJ HUN KINDEREN EN DAAROVER TE SPREKEN WANNEER JE IN JE HUIS BENT, ONDERWEG, WANNEER JE GAAT SLAPEN EN WANNEER JE WAKKER WORDT”

HOEWEL DE MEESTE OUDERS ZICH WEL BEWUST ZIJN VAN DEZE PLICHT, WETEN WE NIET ALTIJD THUIS HET WOORD TE BRENGEN OP EEN MANIER ZODAT DE KINDEREN HET OOK IN HUN DAGELIJKSE LEVEN KUNNEN TOEPASSEN.

DEZE WORKSHOP GEEFT AANDACHT AAN DE ROL VAN MAN EN VROUW IN DEZE TAAK EN GEEFT HEEL VEEL PRAKTISCHE EN LEUKE LESSEN OM AAN ONZE KINDEREN DOOR TE GEVEN, OP EEN MANIER ZODAT ZE ECHT GAAN VERLANGEN NAAR DE FAMILIE-AVONDEN WAAR HET WOORD VAN GOD WORDT GEBRACHT.

NIET ALLEEN HET HOOFD MAAR JUIST HET HART VAN DE KINDEREN WORDT ERBIJ BETROKKEN ZODAT ZE TOEGERUST WORDEN OM IN HET DAGELIJKSE PRAKTIJK OP EEN BIJBELSE MANIER TE LEVEN.

DEZE WORKSHOP ZAL BOVENDIEN DE FAMILIEBAND VERSTEVIGEN.

WORKSHOP III

VERNIEUW JE HUWELIJK

STELLEN, OOK DEGENEN DIE ER VAN OVERTUIGD ZIJN EEN GOED HUWELIJK TE HEBBEN! IN DEZE WORKSHOP WORDT HET MEESTE WERK GEDAAN DOOR DE PAREN ZELF.

DEZE WORKSHOP WORDT AANBEVOLEN VOOR ALLE GETROUWDE

ONDER BEGELEIDING GAAN WE ONZE COMMUNICATIE ONDER DE LOEP NEMEN, WERKEN AAN ONZE STIJL VAN CONFLICTBEHEERSING EN HOE WE DE HARTEWENSEN VAN ONZE PARTNERS KUNNEN VERVULLEN.

WORKSHOP IV

VERNIEUW UW DENKEN

GEBASEERD OP 2 COR.5:17 WETEN WE ALLEMAAL DAT “WIE IN CHRISTUS IS , IS EEN NIEUWE SCHEPPING” WAAROM ZIEN WE ONS ZELF DAN ZO GEMAKKELIJK WEER TERUGVALLEN IN OUDE (SLECHTE) GEWOONTEN? DE WERKELIJKE STRIJD SPEELT ZICH AF IN ONZE GEDACHTEN.

DEZE WORKSHOP DAAGT JE UIT OM DAADWERKELIJK VERNIEUWD TE WORDEN “DOOR DE VERNIEUWING VAN ONS DENKEN”

HOE BIJBELS ZIJN ONZE GEDACHTEN EIGENLIJK.?

WE HELPEN ELKAAR IN DEZE WORKSHOP OM LASTIGE SITUATIES OP NIEUW TE BEZIEN EN HET LICHT VAN DE BIJBEL EROVER TE LATEN SCHIJNEN, ZODAT WE ONS KUNNEN HERPROGRAMMEREN MET GODS GEDACHTEN IN PLAATS VAN DE ONZE

WORKSHOP V

PREVENTIE VAN SEKSUEEL MISBRUIK

” DE DUIVEL GAAT ROND ALS EEN BRULLENDE LEEUW, RONDKIJKEND WIE HIJ KAN VERSLINDEN” (1Pet.3:8). HET IS ONZE TAAK ALS OUDERS OM ONZE KINDEREN ZO GOED MOGELIJK TE BESCHERMEN TEGEN EEN VAN DE GEMEENSTE AANVALLEN VAN DE DUIVEL IN DEZE TIJD EN DAT IS SEKSUEEL MISBRUIK.

1 OP DE 7 MEISJES EN 1 OP DE 10 JONGENS KRIJGT ER HEDEN TEN DAGE MEE TE MAKEN. DE BESTE PREVENTIE IS EEN INNIGE BAND MET JE KINDEREN EN EEN OPEN COMMUNICATIE OVER ELK ONDERWERP DAT SPEELT IN HET LEVEN VAN JE KIND.

HOE BEWERKSTELLIG JE NU ZO’N OPEN COMMUNICATIE EN HOE BESPREEK JE (SEKSUELE) ONDERWERPEN DIE WELLICHT VOOR JEZELF REDELIJK TABOE ZIJN?

KOM EN DENK MET ONS MEE!

WORKSHOP VI

GEEF UW KIND ZELFVERTROUWEN

OUDERS WILLEN GRAAG DAT KINDEREN ZELFVERZEKERD DE TOEKOMST TEGEMOET GAAN.

KINDEREN DIE OP JONGE LEEFTIJD OP GOD EN HUN EIGEN MOGELIJKHEDEN GAAN VERTROUWEN HEBBEN LATER EEN GROTERE KANS OP EEN SUCCESVOL EN GELUKKIG LEVEN.

MAAR HOE KUN JE DAAR ALS OUDER BIJ HELPEN?

DEZE WORKSHOP BIEDT BRUIKBARE TIPS EN ADVIEZEN.

WORKSHOP VII

HOW TO MAKE YOUR CHILD SUCCESFUL IN THIS SOCIETY?

TRANSCULTURAL COMMUNICATION AND EDUCATION: WHICH SKILLS AND ATTITUDES DOES YOUR CHILD NEED TO BECOMESUCCESFUL AT SCHOOL AND IN THE DUTCH SOCIETY WITHOUT LOOSING THE GOOD VALUES AND SKILLS FROM HIS BACKGROUND?

HOW TO EQUIP YOUR CHILD BEST IN THIS SCHOOLSYSTEM?

HOW YOU COULD BE INVOLVED IN THE SCHOOLSYSTEM

HIV-AIDS WORKSHOP

32011003

 

DOEL GROEP: Algemeen publiek uit Zuidoost met nadruk op de Afrikaanse gemeenschap.

WAAROM IS DIT WORSHOP NODIG .

Het feit dat HIV-AIDS aanwezig is en dat sommige mensen ermee besmet zijn.

Er zijn verschillende taboes over HIV-AIDS en Sex die verbroken moeten worden.

Veel mensen uit onze gemeenschap kennen de feiten rondom HIV-AIDS niet, of willen de feiten en gevolgen niet onder ogen zien.

 

Vele immigranten afkomstig uit tropische streken weten niet dat ze extra kans hebben op hoge bloeddruk ( velen raken verlamd door het niet laten behandelen van een hoge bloeddruk)

Bewustwording hiervan ontbreekt veelal en dit project beoogt een bijdrage aan deze bewustwording te leveren.

Overgewicht wordt als heel normaal gezien in onze gemeenschap.

We willen informatie verschaffen over de negatieve effecten van overgewicht en lichaamsbeweging en gezond eetgedrag aanbevelen.